Nedenstående er forretningsorden, stillingsbeskrivelser m.m.

Præsten

Kontaktperson

Kirkeværge

Kirkeudvalg

Kirkegårdsvedtægt_Madum_Staby

Regnskabsfører

Kasserer

Præstegårdsudvalg

Menighedsråd

Stillingsbeskrivelse  Graver Staby, Graver i Madum

Vedtægter for Kirkeværgen i Madum, i Staby.

Medhjælper graver

Organist

Kirkesanger