Ved barnedåb skal du i god tid kontakte præsten, find kontaktoplysninger her

 Der arbejdes i øjeblikket på, at sammensætte en hjemmeside for både Staby og Madum Kirke. Der kommer info vedr. Madum Kirke senere.

 

 Døbefond
 
Messingfadet er fra 1575 og er af sydtysk oprindelse med springende hjorte omkring Habsburgernes våben.
Fadet har indgraverede våben og initialer for Ove skram og Ellen Rastrup med årstallet ( 15) 93.
Dåbskanden er glat med kors på låget. Der er også et dåbsfadsindsats.
Døbefont er en romansk granitfont. ( Højde - 75 cm, Diameter - 60 cm.)

 Fødsel/Faderskab.  (Nedenstående er opdateret i januar 2018)

Fødsler anmeldes til sognepræsten af jordemoderen.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen senest 14 dage efter- til den lokale præst. Blanket til fødsel-anmeldelse kan findes på www.personregistrering.dk

Spørgsmål vedr. navneændring, civilregistrering m. m. rettes til Tove Nøddebo Mortensgaard. Tlf: 26 65 11 37 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Faderskab og forældremyndighed.

Er barnets forældre gift, registreres de begge automatisk som forældre, og de har dermed fælles forældremyndighed over barnet.

Er barnets forældre ugifte, skal faderskabet registreres i forbindelse med barnets fødsel.

Faderskabet bliver registreret ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes elektronisk via www.personregistrering.dk

Er anmeldelsen ikke sket inden 14 dage efter barnets fødsel, vil Statsforvaltningen blive bedt om at rejse en sag om faderskab.

Dåb eller navngivning.

Et barn skal have et fornavn og et efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten i forbindelse med dåb eller navngivning.

Dåb.

I forbindelse med dåb henvender forældrene sig til præsten for at aftale, hvilken søndag dåben skal finde sted. (Se evt. kirkebladets gudstjeneste-oversigt på: www.staby-kirke.dk)

En uges tid inden dåbsdagen mødes dåbsforældrene og præsten og gennemgår dåbsritualet og det praktiske. Præsten får oplyst hvad barnet skal hedde og endvidere oplyses navne og adresser på fadderne.
 
Der skal være mindst to faddere ud over den, der bærer barnet og højst 5. Faddere skal være over konfirmationsalderen, og de skal være døbt med den kristne dåb.

Navngivning.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal forældre anmelde barnets navn via: www.borger.dk

Præsten registrerer og meddeler barnets navn til folkeregistret både i forbindelse med dåb og navngivning.

Link til godkendte pige – og drengenavne

Der er forslag til dåbssalmer her.

Spørgsmål vedr. navngivning, navneændring, civilregistrering m. m. rettes til Tove Nøddebo Mortensgaard. Tlf: 26 65 11 37 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


TIL BØRN

I tårnrummet og våbenhuset er der tasker til låns under gudstjenesten til børn. Disse tasker indeholder blandt andet farver, papir, billedbøger og krammedyr.


 

 

Om barnedåb i Staby og Madum kirker

I Staby og Madum Menighedsråd er vi blevet enige om at holde fast i ordlyden

om barnedåb som den står formuleret i »Anordning om dåb i Folkekirken«.

I dåbsanordningen står der i § 3:

»Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage og

helligdage«.

Det holder vi fast i for at styrke opbakningen til søndagshøjmessen, og for at

fastholde tanken om, at man døbes til det fællesskab, som den lokale kirke er.

Det er af vital betydning for kirkens fremtid, at man

døbes til menighedens fællesskab - med menigheden

som vidner på dåben.

Hvis der er ‘særlige omstændigheder’ omkring en

dåb, kan der efter aftale med præsten foretages

dåb på et andet tidspunkt f.eks. lørdagsdåb.

På vegne af Staby og Madum Menighedsråd

Jesper W. Andersen

 

images/abe2.jpg