Her finder du praktiske oplysninger angående begravelser.

Henvendelse

Angående begravelse se kontaktoplysninger her.

Der er forslag til begravelsessalmer her.


 

Billeder af gravsteder

Der er taget billeder af gravstenene på Staby Kirkegård. Billederne kan findes via dette link.

Oversigt over kirkegården får du på dette link. (åbner i nyt vindue - zoom med "Ctrl og scroll hjul på musen")

Kortet af kirke og kirkegård er tegnet af landskabsarkitekt Niels Junggreen Have.

 

På Staby Kirkegård er der mulighed for:

Almindelig kistebegravelse

Urneplads

Kistegrav i plæne med eller uden plade

Urnegrav i plæne med eller uden plade

De anonymes gravplads


 Når vinteren nærmer sig:

Grandækning

Grandækning efter aftale med graveren.

Timeløn 338,00 kroner + moms.

Et bundt gran - 60 kroner + moms.


 

Hvad gør man når et menneske dør?

 

Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest to hverdage efter dødsfaldet til præsten i afdødes bopælssogn.

Anmeldelsen skal ske også selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken, og ikke har ønsket en præsts medvirken ved begravelsen/bisættelsen.

Det er altid præsten der skal anmelde dødsfald til de offentlige myndigheder.

 

 

  • Der skal udfyldes en dødsanmeldelse, og det kan man enten gøre sammen med præsten eller som oftest med bedemanden.

 

  • Til det skal medbringes: Afdødes dåbs-eller navneattest, og eventuelt vielsesattest.

 

  • Desuden aftales tidspunkt og sted for begravelsen eller bisættelsen.

 


 Flagregler vedrørende dødsfald

 

 

  • På bisættelsesdagen eller begravelsesdagen flages på halv. Ved Staby Kirke er der den tradition (2010), at flaget forbliver på halv – også efter bisættelsen har fundet sted. En anden mulighed: Efter bisættelsen kan man aftale med graveren: Flaget hejses på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

 

 

 


Gravsten på Staby Kirkegård

Angående gravsten fra de nedlagte gravsteder på kirkegården.

Når gravstedet er nedlagt, og gravstenen fjernes fra gravstedet, er stenen gravstedsejerens de næste 4 uger. Derefter overgår ejerskabet til kirken.

Gravstenene bliver hensat i den sydvestlige afdeling af kirkegården. Når der er sten nok, eller for mange, får vi stenhuggeren til at hente dem til en rimelig pris.

Der bliver ikke fjernet gravsten fra Staby Kirkegård før navn og årstal er fræset af. De få stk. der er bevaringsværdige, har museumsfolk fra Ringkøbing været behjælpelige med at udtage. Det er udelukkende gravstenens udseende, der er gået efter.

 


 

Fredningsperiode på Staby kirke

Fredningsperioden for gravsteder på kirkegården skal være 30 år, hvor det hidtil har været 25 år. Dette gælder fra 1. januar 2010.

 


 Kirkegårdstakster

 

Takster 2012

------------------------------------------------------------------------------------

Legatgravsteder under Ribe Stift.

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder. Nedenstående tal gælder for 30 år med undtagelse af urnegravsteder som gælder for 15 år.

2012

2012

2012

Kistegravsteder

Grundtakst

alm. vedl.hold

Tillæg

alm. grandækn.

Tillæg for blomster

Alm.

Vedl.hold

Tillæg

alm.

grandækn.

Tillæg for

blomster

med 1 gravplads

med 2 gravpladser

yderlige pr. gravplads

urnegravsteder

370 kr.

530 kr.

110 kr.

120 kr.

280 kr.

405 kr.

80 kr.

120 kr.

140 kr

170 kr.

15 kr.

50 kr.

14.620

20.940

4.350

4.740

11.060

16.000

3.660

4.470

5.530

6.720

   600

1.980

Taksterne er momspligtige og der skal opkræves 25 % moms. Ovenstående beløb er uden moms.

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantarbejder, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign. må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget. 

Lørdagstakster ( Taksterne er ikke momspligtige) 

Begravelser           1906,00 kroner

Bisættelser              817,00 kroner

 


 

Graverens timeløn (er fastsat af provstiet) til 338,00 kroner plus moms.

 


 

Takster for IKKE folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel

Leje af kirke/ kapel inkl. kirkebetjening (4 × timeløn for lejen og 2 × timeløn til kirkebetjening.

2028,00

Organist ( 2 × timeløn )

676,00

Kirkesanger (2 × timeløn )

676,00

Leje af kirken

For voksengrav                                  2490,00 kr

For barnegrav ( Indtil 10 år )             1250,00 kr

For urnegrav                                        630,00 kr

For en urnegrav i dobbeltdybde          630,00 kr

For pyntning af den kastede grav      Efter regning

________________________________________________________________________________