Staby - Madum Pastorat

Konfirmationen i år 2023 er i Staby Kirke på St. Bededag den 5. maj kl. 10.30.

Der er truffet beslutning om, hvornår de fremtidige konfirmationer vil ligge: Lørdagen før 5. søndag efter påske.

Næste år er det denne dato:

2024  4/5

De fremtidige datoer kommer senere.

Med venlig hilsen Staby - Madum Menighedsråd