Staby - Madum Pastorat

Konfirmationen i år 2023 er i Staby Kirke på St. Bededag den 5. maj kl. 10.30.

Der er truffet beslutning om, hvornår de fremtidige konfirmationer vil ligge: Lørdagen før 5. søndag efter påske.

Oversigten over de kommende år

2024:  4/5

2025:   24/5

2026:   9/5

2027:    1/5

2028:   20/5

2029:    5/5

2030:   25/5

2031:   17/5

Med venlig hilsen Staby - Madum Menighedsråd