Menighedsrådsmødet den 11. april er flyttet til den 13. april. Det foregår i konfirmandstuen i Staby Præstegård kl. 14 - 16.

Staby - Madum Menighedsråd